Amerikai fűz

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi irányelvek elmagyarázzák, hogy hogyan gyűjtjük, használjuk fel és kezeljük az Ön személyes adatait, függetlenül attól, hogy szakmai segítséget nyújtunk Önnek, vagy az amerikaifuz.hu weboldalunkat böngészi.

Adatainak biztonsága fontos a számunkra, és elkötelezetten védjük adatvédelmi jogait.

A vonatkozó adatvédelmi előírások céljából (többek között beleértve az Általános adatvédelmi rendeletet ((EU) 2016/679 rendelet) (a „GDPR”) a személyes adataiért felelős:

Adatkezelő: Barna István e.v. (Továbbiakban: Adatkezelő).
Székhely és levelezési cím: Cím: 3905 Monok Táncsics Mihály utca 26.
Adószám:
E-mail: barna0610@gmail.com
Telefonszám: +36 70 244 9572

Ezt az Adatvédelmi Szabályzatot időről időre módosíthatjuk, ezért kérjük, hogy látogasson el erre az oldalra, ha naprakész akar maradni, mert a módosításokat itt fogjuk közzétenni.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat?

Annak érdekében, hogy a lehető legmegfelelőbb, Önre szabott szolgáltatást kínálhassuk, elsősorban az Ön elérhetőségére van szükségünk, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot. Ehhez csak olyan adatokat kérünk, amelyekre valóban szükségünk van, például az Ön neve, email címe, telefonszáma. Ezeket az adatokat a weboldalunkon elérhető kapcsolati nyomtatványon vagy e-mailben vagy személyesen Ön adhatja meg nekünk.

A nekünk megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, azok valódiságáért a felhasználó (Ön) felel.

Amennyiben vásárul tőlünk, további információkra is szükségünk van a zökkenőmentes együttműködés érdekében. Így például szükségünk van az Ön lakcímére, esetleg az Ön cégének adataira.

Az Ön által megadott személyes adatokat csak arra a célra használjuk, amelyre kértük, például, hogy Önt el tudjuk érni (telefonon vagy emailben), tájékoztatni tudjunk.

A webhelyfelhasználókról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk, amelynek segítségével fejlesztjük a weboldal felhasználói élményét, és segítjük a biztosított szolgáltatásaink kezelését. Ez magában foglalja az olyan információkat, mint például a weboldalunk használatának módja, a weboldalunk meglátogatásának gyakorisága, és azok az időpontok, amikor a weboldalunk a legnépszerűbb. Ha a weboldalon keresztül lép velünk kapcsolatba, például kapcsolati űrlap kitöltésével, akkor minden Ön által megadott információt összegyűjtünk, például a nevét és az elérhetőségét.

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Tárhely szolgáltató:

Tárhely.Eu Kft.
+36 1 789-2-789
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Ha úgy ítéljük meg, hogy valamely szakmai témában van olyan ismerősünk, akit szívesen ajánlanánk Önnek további konzultációra, akkor az Ön személyes adatait csakis az Önnel történt előzetes egyeztetés után adjuk át harmadik félnek.

Sütik (Cookie)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Hogyan védjük személyes adatait?

Számunkra fontos az adatvédelem. Ezért megtesszük a szükséges intézkedéseket, amelyek célja az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása.

Mennyi ideig tartjuk meg a személyes adatait?

Ha 12 hónapon keresztül nem voltunk érdemi kapcsolatban Önnel (vagy, adott esetben, a céggel, amelynél vagy amellyel dolgozik), töröljük személyes adatait a rendszerünkből, kivéve, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy a törvény vagy más szabályozás megköveteli tőlünk azok megőrzését (például az adóhatóságokkal szembeni kötelezettségeink vagy bármely várható jogvita miatt).

Hogyan érheti el, módosíthatja vagy vonhatja vissza az Ön által megadott személyes adatokat?

Még akkor is különböző jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban, ha már tároljuk őket. Ha kérdése lenne ezekről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a weboldalon található e-mailen vagy telefonon. Kérdésére igyekszünk minél előbb válaszolni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy megőrizhetjük az Ön üzeneteit, hogy segítsen megoldani a felvetett problémákat.

Ha megszereztük a hozzájárulását bizonyos személyes adatok kezelésére adott tevékenységek esetében (pl. valamilyen termékre ajánlatot adtunk), vagy a hozzájárulását arra, hogy marketingtevékenységet folytassunk az Ön számára, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Önnek joga van információt kérni tőlünk azzal kapcsolatban, hogy egy adott pillanatban milyen adatokat tárolunk Önről, és megkérhet bennünket arra, hogy módosítsuk, frissítsük vagy töröljük ezeket az információkat. Ekkor teljesíthetjük a kérését, vagy emellett az alábbiak egyikét tehetjük:

a/ megkérhetjük a személyazonossága megerősítésére, vagy további információkat kérhetünk Öntől a kérelméről, és

b/ ha jogunkban áll, visszautasíthatjuk a kérését, de ezen döntésünk indokait megmagyarázzuk.

Jogában áll a személyes adatok „törlését” kérni tőlünk. 30 napon belül válaszolunk a kérésére (bár bizonyos esetekben meghosszabbíthatjuk ezt az időszakot), és csak bizonyos korlátozott feltételek teljesülése esetén vitatjuk majd a kérését. Ha kérését elfogadjuk, töröljük az adatait, de általában azt feltételezzük, hogy szeretné, ha a neve felkerülne azon személyek listájára, akik nem kívánják, hogy kapcsolatba lépjünk velük. Így minimálisra csökkenthetjük annak esélyét, hogy megkeressük a jövőben, és a korábbiaktól függetlenül begyűjtsük az adatait. Ha inkább azt szeretné, hogy ne tegyünk így, nyugodtan jelezze ezt a számunkra.

Az adatok kezelésére vonatkozó jogi alapok

Jogi érdekek

Itt a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) irányadó – ezen pont szerint kezelhetjük az Ön adatait, ha „az adatkezelés az adatkezelő [mi] vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett [Ön] olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé”.

Szeretnénk biztosítani, hogy a legjobb szolgáltatásokat kínáljuk az Ön számára, ezért tároljuk az Ön személyes adatait és/vagy a szervezetéhez tartozó egyes kapcsolattartók személyes adatait, emellett nyilvántartást vezethetünk a beszélgetésekről, találkozókról. Úgy gondoljuk, hogy ezen tevékenységünk segít abban, hogy személyre szabottabb, hatékonyabb szolgáltatást nyújtsunk Önnek. A fenti jogszabály alapján azonban Önnek joga van kifogásolni, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

Hozzájárulás

Bizonyos körülmények esetén kötelesek vagyunk beszerezni az Ön hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez bizonyos tevékenységekkel kapcsolatban. Attól függően, hogy pontosan mire használjuk fel adatait, hozzájárulását beleegyezéssel vagy hallgatólagos beleegyezéssel kérjük ki.

A GDPR 4. cikkének (11) bekezdése kimondja, hogy a beleegyezéses hozzájárulás „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”.

Egyszerűen megfogalmazva ez azt jelenti, hogy:

szabad akaratából kell hozzájárulását megadnia anélkül, hogy mi bármilyen típusú nyomást helyeznénk Önre;
tisztában kell lennie azzal, hogy mihez járul hozzá – ezért gondoskodnunk kell arról, hogy elegendő információt biztosítsunk az Ön számára;
biztosítanunk kell az Ön számára a lehetőséget arra, hogy megválassza mely adatkezelési tevékenységekhez járul hozzá, és melyekhez nem (az erre vonatkozó instrukcióját e-mailben küldheti el nekünk); és
félreérthetetlenül megerősítő cselekedet útján kell hozzájárulását biztosítania a részünkre – valószínűleg egy jelölőnégyzetet biztosítunk az Ön számára, amelyet be kell jelölnie ahhoz, hogy ez a követelmény egyértelmű formában teljesüljön. Az Ön által így megadott hozzájárulásokat nyilvántartjuk.
Bizonyos esetekben támaszkodhatunk hallgatólagos beleegyezés útján adott hozzájárulásra is. Így például jogunkban áll a weboldalunkon keresztül küldött megkeresésére e-mail visszaigazolást küldeni, amelyben egy weblinkkel megmutatjuk, hogy hol találja meg ezt az Adatvédelmi Szabályzatunkat. Ezen kívül jogunk van olyan termékeket vagy szolgáltatásokat kínálni az Ön számára, amelyek kapcsolatban állnak a szolgáltatásainkkal (pl hírlevél) mindaddig, amíg Ön aktívan le nem iratkozik ezekről a közleményekről.

Jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme

Esetenként jogi igények érvényesítésével vagy védelmével kapcsolatban szükségessé válhat számunkra személyes adatok és adott esetben és a helyi jogszabályoknak és követelményeknek megfelelően érzékeny személyes adatok kezelése. A GDPR 9. cikk (2) bekezdésének (f) pontja megengedi ezt, ha az adatkezelés „jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el”.

Ilyen eset akkor merülhet fel például, ha bírósági eljárással kapcsolatos jogi tanácsadásra van szükségünk, vagy a törvény a jogi eljárás során előírja bizonyos információk megőrzését vagy továbbadását.

Szómagyarázat

Az Adatvédelmi Szabályzatban használt fogalmak – így különösen

a személyes adat,
a hozzájárulás,
az adatkezelő,
az adatkezelés
tartalma – eltérő rendelkezés hiányában – megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) Értelmező rendelkezéseiben foglalt fogalmak tartalmával.
Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – az Európai Unió egy olyan jogszabályi eszköze, amelynek célja az európai adatvédelmi jogszabályok harmonizálása. Hatálybalépési dátuma 2018. május 25. mindenhol ennek megfelelően kell hivatkozni rá, beleértve minden országos jogszabályt is, amely alkalmazza.

Törlés – az Ön személyes adatait véglegesen töröljük, miután elérték a megőrzési időtartamuk végét, vagy erre vonatkozó érvényes kérelmet kaptunk Öntől.

Felhasználó – minden olyan személy, aki megnyitja az amerikaifuz.hu valamely webhelyét és/vagy e-mailen, kitöltött űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk.

A Felhasználó a weboldal további használatával igazolja, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot elolvasta és elfogadta.

Budapest, 2018. május 25.